návrat k přírodě

lektoři kurzu

ing. arch. david kratochvíl

ing.arch.stanislava kratochvílová

 

- absoloventi ČVUT FA, dlouholetý zájem o alternativní, trvale udržitelné a především energeticky úsporné stavitelství, zkušenosti s projektováním a realizací tohoto druhu staveb včetně vlastního domova postaveného v roce 2009 ze dřeva, hlíny, slámy a dlaších nejen přírodních materiálů, věnují se také výtvarným pracem, pedagogice, lesním mateřským školkám

- žijí na jedné krásné české vesnici, kde mají nejen domov ale i ateliér a vychovávají 4 děti

- v rámci kurzu využijí veškeré znalosti jak teoretické tak praktické, které v tomto směru nečerpali a prakticky prověřili nejen na projekci a stavbě domů svých klientů ale především na svém domu, který si budete moci prohlédnout