návrat k přírodě

Informace o nás

ing. arch. david kratochvíl, ing.arch.stanislava kratochvílová

- absoloventi ČVUT FA, dlouholetý zájem o alternativní, trvale udržitelné a především energeticky úsporné stavitelství, zkušenosti s projektováním a realizací tohoto druhu staveb včetně vlastního domova postaveného v roce 2009 ze dřeva, hlíny, slámy a dlaších nejen přírodních materiálů

- žijí na jedné krásné české vesnici, kde mají nejen domov ale i ateliér a vychovávají 4 děti

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

kurz hliněného omítání